Sākumlapa > Profesionālā izglītība. PKE un MIP A un B daļas moduļu pārbaudījumu saturs

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un modulāro profesionālās izglītības programmu A un B daļas moduļu pārbaudījumu saturs

Pēdējās izmaiņas – 17.06.2021.

Izstrādāts Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” projektā “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (vienošanās Nr. 8.5.2.0./16/I/001).

Nozare Profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturs MIP obligātās daļas un obligātās izvēles daļas moduļu pārbaudījuma piemēri
Būvniecības nozare
Būvniecības nozare
Būvniecības nozare
Būvniecības nozare
Būvniecības nozare
Būvniecības nozare
Būvniecības nozare
Būvniecības nozare
Būvniecības nozare
Būvniecības nozare
Drukas un mediju tehnoloģiju nozare
Drukas un mediju tehnoloģiju nozare
Drukas un mediju tehnoloģiju nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare
Kokrūpniecības nozare
Kokrūpniecības nozare
KzĶīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares
Lauksaimniecības nozare
Lauksaimniecības nozare
Lauksaimniecības nozare
Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektors
Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektors
Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare
Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare
Pārtikas rūpniecības nozare
Pārtikas rūpniecības nozare
Pārtikas rūpniecības nozare
Skaistumkopšanas nozare
Skaistumkopšanas nozare
Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare
Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare
Transporta un loģistikas nozare
Tūrisma nozare
Tūrisma nozare
Tūrisma nozare
Tūrisma nozare
Tūrisma nozare
Tūrisma nozare
Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas nozare
Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas nozare
Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas nozare
Nozare Profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturs MIP obligātās daļas un obligātās izvēles daļas moduļu pārbaudījuma piemēri