Sākumlapa > Profesionālā izglītība. Profesiju standarti no 2008.gada līdz 2016.gadam

Profesiju standarti no 2008.gada līdz 2016.gadam

Pēdējās izmaiņas – 16.08.2020.

PKL – Profesionālās kvalifikācijas līmenis

Reģ. Nr. Izglītības tematiskās jomas Profesijas nosaukums Datne PKL
PS0001 Datorika Programmētājs * 4
PS0003 Individuālie pakalpojumi Pavārs PDF 2
PS0004 Individuālie pakalpojumi Ēdināšanas pakalpojumu speciālists PDF 3
PS0005 Ražošana un pārstrāde Kokapstrādes iekārtu operators** PDF 2
PS0006 Ražošana un pārstrāde Galdnieks PDF 2
PS0007 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Atslēdznieks** PDF 2
PS0010 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Virpotājs** PDF 2
PS0014 Ražošana un pārstrāde Drēbnieks** PDF 2
PS0015 Ražošana un pārstrāde Šuvējs** PDF 2
PS0017 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs PDF 3
PS0020 Arhitektūra un būvniecība Būvdarbu vadītājs PDF 4
PS0024 Komerczinības un administrēšana Lietvedis PDF 2
PS0025 Komerczinības un administrēšana Sekretārs PDF 3
PS0028 Civilā un militārā aizsardzība Ugunsdzēsējs PDF 2
PS0029 Civilā un militārā aizsardzība Ugundzēsējs glābējs PDF 3
PS0032 Ražošana un pārstrāde Mēbeļu galdnieks PDF 3
PS0040 Arhitektūra un būvniecība Inženierkomunikāciju montētājs** PDF 2
PS0041 Individuālie pakalpojumi Viesmīlis** PDF 3
PS0042 Individuālie pakalpojumi Manikīra un pedikīra speciālists PDF 2
PS0043 Individuālie pakalpojumi Frizieris PDF 2
PS0045 Ražošana un pārstrāde Ofseta iespiedēja palīgs** PDF 2
PS0049 Civilā un militārā aizsardzība Valsts robežsardzes inspektors PDF 3
PS0050 Veselības aprūpe Kosmētiķis PDF 3
PS0052 Ražošana un pārstrāde Ofseta iespiedējs** PDF 3
PS0054 Individuālie pakalpojumi Viesnīcu pakalpojumu organizators * 4
PS0055 Datorika Datorsistēmu un datortīklu administrators PDF 4
PS0058 Māksla Restaurators PDF 4
PS0059 Ražošana un pārstrāde Galdnieka palīgs PDF 1
PS0060 Ražošana un pārstrāde Koksnes materiālu apstrādātājs** PDF 1
PS0061 Arhitektūra un būvniecība Sausās būves montētājs** PDF 2
PS0062 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Kuģa vadītājs uz kuģiem līdz 500 BT piekrastes kuģošanā PDF 3
PS0063 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW PDF 3
PS0064 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Automehāniķis PDF 3
PS0066 Civilā un militārā aizsardzība Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis PDF 4
PS0071 Komerczinības un administrēšana Grāmatvedis PDF 4
PS0073 Arhitektūra un būvniecība Arhitekta palīgs PDF 4
PS0078 Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes Psihologs * 5
PS0079 Sociālā labklājība Sociālais darbinieks * 5
PS0084 Individuālie pakalpojumi Vizāžists** PDF 2
PS0085 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Dārzkopības tehniķis** PDF 3
PS0090 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Telekomunikāciju speciālists * 4
PS0095 Komerczinības un administrēšana Tirgvedības un tirdzniecības speciālists PDF 4
PS0096 Komerczinības un administrēšana Personāla speciālists PDF 4
PS0097 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Mehatronikas inženieris * 5
PS0100 Civilā un militārā aizsardzība Darba aizsardzības vecākais speciālists PDF 5
PS0101 Humanitārās zinātnes Tulks * 5
PS0102 Humanitārās zinātnes Tulkotājs PDF 5
PS0106 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Biotehnoloģisko procesu tehniķis PDF 3
PS0107 Ražošana un pārstrāde Būvizstrādājumu galdnieks PDF 3
PS0113 Veselības aprūpe Masieris * 4
PS0115 Individuālie pakalpojumi Viesmīlības pakalpojumu speciālists PDF 3
PS0119 Komerczinības un administrēšana Komercdarbības speciālists PDF 4
PS0121 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Aukstuma iekārtu mehāniķis** PDF 3
PS0122 Datorika Datorsistēmu tehniķis** PDF 3
PS0123 Ražošana un pārstrāde Tērpu izgatavošanas un stila speciālists PDF 3
PS0124 Individuālie pakalpojumi Vizuālā tēla stilists** PDF 3
PS0125 Ražošana un pārstrāde Pārtikas produktu pārstrādes speciālists * 4
PS0126 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Biotehnologs * 4
PS0127 Ražošana un pārstrāde Pārtikas kvalitātes speciālists * 4
PS0129 Individuālie pakalpojumi Kultūras tūrisma organizators PDF 4
PS0132 Sociālā labklājība Sociālais aprūpētājs PDF 4
PS0134 Sociālā labklājība Sociālais rehabilitētājs PDF 4
PS0140 Individuālie pakalpojumi Lauku tūrisma speciālists** PDF 3
PS0141 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Mežsaimniecības tehniķis PDF 3
PS0142 Ražošana un pārstrāde Tekstiliju ražošanas speciālists** PDF 3
PS0146 Veselības aprūpe Māsa * 4
PS0151 Civilā un militārā aizsardzība Drošības speciālists * 4
PS0152 Komerczinības un administrēšana Banku speciālists PDF 4
PS0153 Individuālie pakalpojumi Sporta treneris * 4
PS0154 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Mežsaimniecības inženieris * 5
PS0156 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris * 5
PS0163 Arhitektūra un būvniecība Ēku būvtehniķis** PDF 3
PS0164 Arhitektūra un būvniecība Inženierkomunikāciju tehniķis** PDF 3
PS0165 Arhitektūra un būvniecība Ceļu būvtehniķis** PDF 3
PS0167 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Elektrisko iekārtu speciālists * 4
PS0168 Arhitektūra un būvniecība Ēku būvinženieris * 5
PS0171 Ražošana un pārstrāde Pārtikas un dzērienu tehnologs * 5
PS0176 Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes Psihologa asistents PDF 5
PS0177 Ražošana un pārstrāde Grāmatsējējs** PDF 2
PS0178 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Augkopis** PDF 2
PS0179 Veterinārija Veterinārārsta asistents PDF 3
PS0182 Ražošana un pārstrāde Iespieddarbu apstrādes speciālists** PDF 3
PS0183 Komerczinības un administrēšana Komercdarbības speciālists lauksaimniecībā * 4
PS0184 Veselības aprūpe Uztura speciālists * 5
PS0185 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Elektromontieris** PDF 2
PS0187 Lauksaimniecība, mežsaimniecība unzivsaimniecība Lopkopis** PDF 2
PS0189 Ražošana un pārstrāde Maiznieks PDF 2
PS0196 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Dārznieks PDF 3
PS0198 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Elektrotehniķis** PDF 3
PS0199 Vides aizsardzība Vides tehniķis PDF 3
PS0202 Veselības aprūpe Biomedicīnas laborants PDF 4
PS0203 Individuālie pakalpojumi Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) PDF 4
PS0204 Komerczinības un administrēšana Personāla vadītājs * 5
PS0205 Pedagogu izglītība un izglītības zinātnes Sociālais pedagogs * 5
PS0209 Individuālie pakalpojumi Ceļojumu konsultants PDF 3
PS0210 Individuālie pakalpojumi Viesu uzņemšanas dienesta speciālists PDF 3
PS0211 Ražošana un pārstrāde Poligrāfijas ražošanas tehniķis** PDF 3
PS0212 Ražošana un pārstrāde Pārtikas produktu ražošanas tehniķis PDF 3
PS0215 Tiesību zinātne Jurista palīgs PDF 4
PS0218 Komerczinības un administrēšana Reklāmas komercdarbības pakalpojumu speciālists PDF 4
PS0220 Komerczinības un administrēšana Finansists PDF 5
PS0221 Tiesību zinātne Jurists * 5
PS0222 Komerczinības un administrēšana Projekta vadītājs * 5
PS0223 Komerczinības un administrēšana Finanšu analītiķis * 5
PS0227 Datorika Programmēšanas inženieris PDF 5
PS0228 Inženierzinātne un tehnoloģijas Elektroinženieris * 5
PS0229 Komerczinības un administrēšana Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs PDF 5
PS0230 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Motorzāģa operators** PDF 2
PS0234 Ražošana un pārstrāde Kokapstrādes tehnologs PDF 4
PS0236 Ražošana un pārstrāde Kokapstrādes inženieris PDF 5
PS0237 Arhitektūra un būvniecība Transportbūvju būvinženieris * 5
PS0247 Inženierzinātne un tehnoloģijas Telekomunikāciju tehniķis** PDF 3
PS0248 Inženierzinātne un tehnoloģijas Elektronikas tehniķis PDF 3
PS0250 Informācijas un komunikāciju zinātnes Bibliotēku informācijas speciālists PDF 4
PS0251 Inženierzinātne un tehnoloģijas Elektronikas speciālists * 4
PS0252 Inženierzinātne un tehnoloģijas Siltumenerģētikas un siltumtehnikas inženieris PDF 5
PS0254 Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes Ekonomists PDF 5
PS0255 Inženierzinātne un tehnoloģijas Elektronikas inženieris un radioelektronikas inženieris PDF 5
PS0257 Ražošana un pārstrāde Tapsētājs** PDF 3
PS0262 Veselības aprūpe Ārsta palīgs (feldšeris) PDF 4
PS0264 Vides aizsardzība Vides tehnologs * 4
PS0268 Vides aizsardzība Vides pārvaldības speciālists * 5
PS0271 Datorika Programmēšanas tehniķis** PDF 3
PS0275 Civilā un militārā aizsardzība Muitas eksperts PDF 4
PS0276 Veselības aprūpe Vecmāte * 4
PS0278 Civilā un militārā aizsardzība Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris PDF 5
PS0279 Civilā un militārā aizsardzība Muitas iestādes struktūrvienības vadītājs PDF 5
PS0282 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Kuģa motorists PDF 2
PS0283 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Kuģa matrozis PDF 2
PS0285 Komerczinības un administrēšana Loģistikas speciālists PDF 4
PS0286 Komerczinības un administrēšana Namu pārvaldnieks PDF 4
PS0288 Veselības aprūpe Radiologa asistents * 4
PS0290 Komerczinības un administrēšana Loģistikas struktūrvienības vadītājs PDF 5
PS0293 Individuālie pakalpojumi Vecākais sporta treneris * 5
PS0294 Civilā un militārā aizsardzība Ieslodzījuma vietas jaunākais inspektors PDF 3
PS0296 Tiesību zinātne Juriskonsults * 5
PS0300 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Mehatronisku sistēmu tehniķis** PDF 3
PS0307 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Mehānikas inženieris * 5
PS0308 Veselības aprūpe Audiologopēds PDF 5
PS0310 Informācijas un komunikāciju zinātnes Dokumentu sistēmu vadītājs PDF 5
PS0311 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Ķīmijas tehniķis PDF 3
PS0312 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Meža mašīnu mehāniķis PDF 3
PS0320 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Rokas lokmetinātājs (MMA)** PDF 2
PS0323 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Gāzmetinātājs (OAW)** PDF 2
PS0328 Komerczinības un administrēšana Nekustamā īpašuma ekonomists * 5
PS0329 Vides aizsardzība Vides inženieris * 5
PS0330 Veselības aprūpe Fizioterapeits * 5
PS0331 Veselības aprūpe Optometrists PDF 5
PS0332 Individuālie pakalpojumi Viesnīcas istabenis PDF 2
PS0334 Komerczinības un administrēšana Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts * 4
PS0335 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Biškopis PDF 3
PS0336 Ražošana un pārstrāde Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis** PDF 3
PS0339 Ražošana un pārstrāde Gaļas izcirtējs** PDF 2
PS0346 Komerczinības un administrēšana Pārdevējs PDF 2
PS0352 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Autoatslēdznieks** PDF 2
PS0360 Māksla Produktu dizainers PDF 5
PS0365 Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes Sociologs * 5
PS0367 Komerczinības un administrēšana Karjeras konsultants PDF 5
PS0369 Veselības aprūpe Farmaceita asistents PDF 4
PS0370 Veselības aprūpe Ergoterapeits * 5
PS0371 Transporta pakalpojumi Dzelzceļa transporta inženieris PDF 5
PS0373 Civilā un militārā aizsardzība Nacionālo bruņoto spēku virsnieks * 5
PS0379 Komerczinības un administrēšana Nekustamā īpašuma vērtētājs * 5
PS0381 Veselības aprūpe Farmaceits * 5
PS0389 Ražošana un pārstrāde Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators PDF 3
PS0394 Arhitektūra un būvniecība Arhitekts * 5
PS0397 Māksla Vizuālās reklāmas dizaina speciālists PDF 3
PS0398 Māksla Interjera dizaina speciālists PDF 3
PS0400 Datorika Teksta ievadītājs** PDF 2
PS0403 Veselības aprūpe Podologs * 4
PS0404 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Kuģu vadītājs (vadības līmenī) * 5
PS0405 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Kuģu mehāniķis (vadības līmenī) * 5
PS0406 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Kuģu vadītājs (ekspluatācijas līmenī) * 4
PS0407 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Kuģu mehāniķis  (ekspluatācijas līmenī) * 4
PS0408 Komerczinības un administrēšana Sabiedrības pārvaldes vadītājs PDF 5
PS0409 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Metālapstrādes tehnoloģisko līniju operators PDF 2
PS0410 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Zivsaimniecības zivkopis PDF 3
PS0411 Komerczinības un administrēšana Jaunatnes lietu speciālists PDF 5
PS0412 Māksla Multimediju dizaina speciālists PDF 3
PS0413 Sociālā labklājība Sociālais audzinātājs PDF 3
PS0414 Māksla Interjera dizainers PDF 5
PS0415 Individuālie pakalpojumi Frizūru modelētājs PDF 3
PS0416 Māksla Apģērbu dizaina speciālists PDF 3
PS0417 Komerczinības un administrēšana Klientu apkalpošanas speciālists PDF 3
PS0418 Ražošana un pārstrāde Konfekšu ražotājs PDF 2
PS0419 Individuālie pakalpojumi Jogas speciālists PDF 3
PS0420 Individuālie pakalpojumi Jogas meistars PDF 4
PS0421 Māksla Televīzijas operators PDF 5
PS0422 Māksla Televīzijas režisors * 5
PS0423 Māksla Scenārists PDF 5
PS0424 Māksla Mākslas fotogrāfs PDF 5
PS0425 Komerczinības un administrēšana Loģistikas darbinieks** PDF 3
PS0426 Ražošana un pārstrāde Pārtikas produktu ražošanas operators PDF 2
PS0427 Ražošana un pārstrāde Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķis PDF 3
PS0428 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Mašīnbūves tehniķis PDF 3
PS0429 Arhitektūra un būvniecība Zemes ierīcības inženieris PDF 5
PS0430 Arhitektūra un būvniecība Kartogrāfijas inženieris PDF 5
PS0431 Arhitektūra un būvniecība Ģeodēzijas inženieris PDF 5
PS0432 Veselības aprūpe Galvenā vecmāte PDF 5
PS0433 Civilā un militārā aizsardzība Penitenciārā un probācijas darba speciālists PDF 4
PS0434 Veselības aprūpe Mākslas terapeits PDF 5
PS0435 Māksla Materiālu dizaina speciālists PDF 3
PS0436 Māksla Foto dizaina speciālists PDF 3
PS0437 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Rūpnīcas/katlu kurinātājs PDF 2
PS0438 Komerczinības un administrēšana Nekustamā īpašuma pārvaldnieks PDF 5
PS0439 Māksla Tēlniecības objektu dizaina speciālists PDF 3
PS0440 Māksla Baznīcas mūziķis * 5
PS0441 Māksla Kultūras pasākumu organizators PDF 4
PS0442 Māksla Kultūras pasākumu tehniskais režisors  PDF 4
PS0443 Individuālie pakalpojumi Rekreācijas speciālists PDF 5
PS0444 Māksla Skaņu režisors * 5
PS0445 Informācijas un komunikāciju zinātnes Žurnālists * 5
PS0446 Veselības aprūpe Radiogrāfers PDF 5
PS0447 Ražošana un pārstrāde Apģērbu un tekstila ražošanas inženieris * 5
PS0448 Transporta pakalpojumi Dzelzceļa elektrosistēmu inženieris PDF 5
PS0449 Māksla Televīzijas un kino producents * 5
PS0450 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Ķīmisko procesu tehniķis PDF 3
PS0451 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Analītiskās ķīmijas tehniķis PDF 3
PS0452 Civilā un militārā aizsardzība Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks PDF 4
PS0453 Komerczinības un administrēšana Apdrošināšanas speciālists PDF 4
PS0454 Individuālie pakalpojumi SPA speciālists PDF 3
PS0455 Civilā un militārā aizsardzība Dispečers (iekšlietu jomā) PDF 2
PS0456 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Meža mašīnu operators PDF 3
PS0457 Arhitektūra un būvniecība Ainavu arhitekts * 5
PS0458 Humanitārās zinātnes Pastorālais konsultants * 5
PS0459 Ražošana un pārstrāde Iespieddarbu digitālā noformējuma speciālists PDF 3
PS0460 Komerczinības un administrēšana Tirdzniecības zāles darbinieks PDF 1
PS0461 Sociālā labklājība Asistents personām ar dzirdes traucējumiem  PDF 2
PS0462 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Mašīnbūves speciālists PDF 4
PS0463 Māksla Video operators PDF 3
PS0464 Civilā un militārā aizsardzība Valsts robežsardzes vecākais virsnieks * 5
PS0465 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Ciltslietu zootehniķis * 5
PS0466 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Agronoms * 5
PS0467 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Lauku saimniecības vadītājs * 5
PS0468 Komerczinības un administrēšana Procesu kvalitātes vadības inženieris PDF 5
PS0469 Komerczinības un administrēšana Komercdarbības speciālists lauksaimniecībā PDF 4
PS0470 Komerczinības un administrēšana Uzņēmuma vadītājs /vadītāja vietnieks PDF 5
PS0471 Arhitektūra un būvniecība Attīstības plānošanas inženieris PDF 5
PS0472 Komerczinības un administrēšana Sistēmu vadības inženieris PDF 5
PS0473 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Aukstumtehnikas speciālists PDF 4
PS0474 Māksla Instrumentu mūziķis  PDF 5
PS0475 Māksla Komponists PDF 5
PS0476 Māksla Vokālists PDF 5
PS0477 Māksla Horeogrāfs PDF 5
PS0478 Ražošana un pārstrāde Izstrādājumu projektētājs PDF 4
PS0479 Veselības aprūpe Militārais paramediķis PDF 4
PS0480 Māksla Muzikologs PDF 5
PS0481 Veselības aprūpe Zobārsts PDF 5
PS0482 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Programmvadības metālapstrādes darbgaldu operators  PDF 2
PS0483 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Kokvedēja autombiļa vadītājs PDF 2
PS0484 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu mehāniķis PDF 3
PS0485 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Pārtikas produktu kvalitātes inspektora palīgs PDF 3
PS0486 Ražošana un pārstrāde Lopu kāvējs** PDF 2
PS0487 Ražošana un pārstrāde Gaļas produktu izgatavotājs** PDF 2
PS0488 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Ķīmiskās produkcijas ražošanas operators** PDF 2
PS0489 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Biotehnoloģisko procesu operators** PDF 2
PS0490 Veselības aprūpe Klīniskais farmaceits * 5
PS0491 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Autovirsbūvju remontatslēdznieks** PDF 3
PS0492 Individuālie pakalpojumi Sporta pasākumu organizators PDF 3
PS0493 Komerczinības un administrēšana Jaunatnes lietu speciālists * 4
PS0494 Arhitektūra un būvniecība Būvniecības tāmju inženieris (nav spēkā) * 5
PS0495 Arhitektūra un būvniecība Ilgtspējīgās būvniecības inženieris * 5
PS0496 Individuālie pakalpojumi Frizieris-stilists** PDF 3
PS0497 Civilā un militārā aizsardzība Apsardzes organizators** PDF 3
PS0498 Civilā un militārā aizsardzība Nacionālo bruņoto spēku leitnants * 5
PS0499 Civilā un militārā aizsardzība Nacionālo bruņoto spēku pulkvežleitnants/komnandkapteinis * 5
PS0500 Māksla Mūziķis PDF 3
PS0501 Māksla Kormeistars PDF 3
PS0502 Māksla Mūzikas teorijas speciālists PDF 3
PS0503 Māksla Dziedātājs PDF 3
PS0504 Komerczinības un administrēšana Komercdarbinieks** PDF 3
PS0505 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Augkopības tehniķis** PDF 3
PS0506 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Dārzkopis** PDF 2
PS0507 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Lopkopības tehniķis** PDF 3
PS0508 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Kuģu elektromehāniķis  * 5
PS0509 Civilā un militārā aizsardzība Drošības dienesta vadītājs * 5
PS0510 Komerczinības un administrēšana Supervizors * 5
PS0511 Mātemātika un statistika Statistikas matemātiķis * 5
PS0512 Komerczinības un administrēšana Noliktavas darbinieks** PDF 2
PS0513 Māksla Aktieris (trešā līmeņa kvalifikācija) PDF 3
PS0514 Ražošana un pārstrāde Rūpnieciskais farmaceits * 5
PS0515 Arhitektūra un būvniecība Betonēšanas tehniķis** PDF 3
PS0516 Arhitektūra un būvniecība Betonētājs** PDF 2
PS0517 Arhitektūra un būvniecība Sausās būves tehniķis** PDF 3
PS0518 Transporta pakalpojumi Dokers** PDF 2
PS0519 Datorika Informācijas  drošības vadītājs * 5
PS0520 Datorika Informācijas sistēmu drošības speciālists * 4
PS0521 Arhitektūra un būvniecība Būvniecības tāmju inženieris * 5
PS0522 Arhitektūra un būvniecība Ilgtspējīgas būvniecības inženieris * 5
PS0523 Arhitektūra un būvniecība Inženierkomunikāciju būvdarbu vadītājs * 4
PS0524 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Kuģa elektriķis PDF 3
PS0525 Civilā un militārā aizsardzība Valsts policijas jaunākais inspektors PDF 2
PS0526 Humanitārās zinātnes Bibliotekārs PDF 3
PS0527 Arhitektūra un būvniecība Būvkonstrukciju montētājs PDF 3
PS0528 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Rasētājs dizainers PDF 4
PS0529 Māksla Deju kolektīva repetitors PDF 3
PS0530 Māksla Diriģents PDF 5
PS0531 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Industriālā dizaina inženieris PDF 5
PS0532 Māksla Mūzikas pasākumu organizators PDF 3
PS0533 Civilā un militārā aizsardzība Valsts policijas jaunākais virsnieks PDF 4
PS0534 Civilā un militārā aizsardzība Valsts policijas vecākais virsnieks PDF 4
PS0535 Komerczinības un administrēšana Nodokļu inspektors PDF 4
Reģ. Nr. Izglītības tematiskās jomas Profesijas nosaukums Datne PKL

Piezīmes:

* – Informācija pieejama IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamentā
** – Izstrādāts Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.1. apakšaktivitātes projektā "Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana" (Vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1./10/IPIA/VIAA/001)