Sākumlapa > Vispārējā izglītība. Valsts pārbaudes darbi. Metodiskie materiāli

Metodiskie materiāli

Pēdējās izmaiņas – 21.12.2020.

Ikvienu sadaļā ievietoto metodisko materiālu iespējams atrast, izvēloties klasi un/vai datni (formātu), kā arī lodziņā “Meklēt” ierakstot jebkuru vārdu vai frāzi, kura ietverta metodiskā materiāla nosaukumā vai anotācijā.

Metodiska materiāla nosaukums, veids u.c. informācija Klase Datne
aaa001Matemātikas centralizētais eksāmens 2015./2016.m.g.; skolēnu rezultātu un snieguma analīze
Metodiskais materiāls.
12.klase PDF
aaa01Pilotprojekta eksāmens dabaszinībās 2015./2016. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi
Metodiskais materiāls.
12.klase PDF
aaa01Pilotprojekta eksāmens fizikā 2015./2016. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi
Metodiskais materiāls.
12.klase PDF
aaa01Pilotprojekta eksāmens ķīmijā 2015./2016. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi
Metodiskais materiāls.
12.klase PDF
aaa021Diagnosticējošā laboratorijas darba ķīmijā un fizikā 11.klasē rezultāti 2016./2017.mācību gadā
Metodiskais materiāls.
11.klase PDF
aaa02Diagnosticējošais darbs fizikā 11.klasei 2015./2016. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi
Metodiskais materiāls. Papildus šajā materiālā iekļautajiem informācijas avotiem ieteicams izmantot arī metodisko materiālu "Centralizētā eksāmena bioloģijā, fizikā un ķīmijā 4.daļas (pētnieciskā darbība, veicot eksperimentu) vērtēšana" [PDF]
11.klase PDF
aaa02Diagnosticējošais darbs ķīmijā 11.klasei 2015./2016. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi
Metodiskais materiāls. Papildus šajā materiālā iekļautajiem informācijas avotiem ieteicams izmantot arī metodisko materiālu "Centralizētā eksāmena bioloģijā, fizikā un ķīmijā 4.daļas (pētnieciskā darbība, veicot eksperimentu) vērtēšana" [PDF]
11.klase PDF
aaa03Diagnosticējošais darbs fizikā 10.klasei 2016./2017. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi
Metodiskais materiāls.
10.klase PDF
aaa03Diagnosticējošais darbs ķīmijā 10.klasei 2016./2017. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi
Metodiskais materiāls.
10.klase PDF
aaa04Diagnosticējošais darbs fizikā 10.klasei 2015./2016. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi
Metodiskais materiāls. Skolēnu rezultāti salīdzināti ar OECD starptautiskā pētījuma rezultātiem dabaszinātnēs, kā arī sniegti ieteikumi mācību procesa pilnveidei.
10.klase PDF
aaa04Diagnosticējošais darbs ķīmijā 10.klasei 2015./2016. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi
Metodiskais materiāls. Skolēnu rezultāti salīdzināti ar OECD starptautiskā pētījuma rezultātiem dabaszinātnēs, kā arī sniegti ieteikumi mācību procesa pilnveidei.
10.klase PDF
aaa05Diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs 9.klasei 2015./2016. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi
Metodiskais materiāls.
09.klase PDF
aaa05Diagnosticējošais darbs matemātikā 8.klasei 2015./2016. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi
Metodiskais materiāls.
08.klase PDF
aaa06Diagnosticējošais darbs latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) 3. un 6.klasei (2014 – 2016): rezultātu analīze un metodiskie ieteikumi
Metodiskais materiāls. Sniegta 2014.gada, 2015.gada un 2016.gada diagnosticējošo darbu salīdzinošā analīze.
03.klase, 06.klase PDF
aab01Centralizētais eksāmens latviešu valodā 2014./2015. mācību gadā: rezultātu analīze un metodiskie ieteikumi
Metodiskais materiāls.
12.klase PDF
aab02Diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs 9.klasei 2014./2015. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi
Metodiskais materiāls.
09.klase PDF
aab03Diagnosticējošais darbs matemātikā 8.klasei: skolēnu rezultātu un snieguma analīze
Metodiskais materiāls. 2014./2015. mācību gads.
08.klase PDF
aac012013./2014. mācību gada centralizētā eksāmena latviešu valodā 9. klasei (mazākumtautību izglītības programmās) mutvārdu daļas analīze
Metodiskais materiāls.
09.klase PDF
aac02Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6 klasei 2013./2014. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi
Metodiskais materiāls.
06.klase PDF
aac03Diagnosticējošais darbs latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) 6.klasei 2013./2014. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi
Metodiskais materiāls.
06.klase PDF
aac04Diagnosticējošais darbs krievu valodā 6.klasei 2013./2014. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi
Metodiskais materiāls.
06.klase PDF
aac05Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.klasē 2013./2014. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi
Metodiskais materiāls.
06.klase PDF
aac06Diagnosticējošais darbs matemātikā 6.klasei 2013./2014. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi
Metodiskais materiāls.
06.klase PDF
aac07Diagnosticējošais darbs latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) 3.klasei 2013./2014. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi
Metodiskais materiāls.
03.klase PDF
aac08Diagnosticējošais darbs sākumskolā 2013./2014.mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi
Metodiskais materiāls.
03.klase PDF
aad012012./2013.mācību gada centralizētā eksāmena svešvalodās rezultāti, secinājumi un ieteikumi
Metodiskais materiāls.
12.klase PDF
aae01Centralizētā eksāmena latviešu valodā rezultāti un secinājumi
Metodiskais materiāls. 2011./2012.m.g. pārbaudes darbu analīze un ieteikumi.
12.klase PDF
aaf02Pārskats par 2010./2011.m.g. fizikas centralizēto eksāmenu un ieteikumi mācību procesa pilnveidei
Metodiskais materiāls
12.klase PDF
aaf03Matemātikas centralizētā eksāmena (2010./2011.m.g.) rezultātu un skolēnu snieguma analīze
Metodiskais materiāls matemātikas skolotājiem un citiem interesentiem
12.klase PDF
aaf042010./2011.m.g. diagnosticējošo darbu dabaszinātņu priekšmetos un matemātikā rezultātu analīze
Metodiskais materiāls.
08.klase, 09.klase PDF
aaf05Dabaszinību ieskaite 6. klasei 2010./2011.m.g.: rezultātu analīze un ieteikumi
Metodiskais materiāls
06.klase PDF
aaa00Mutvārdu daļas norise 9.klases latviešu valodas eksāmenā
Metodiskais līdzeklis.
 • Metodiskajā līdzeklī iekļauta arī videofilma
09.klase PDF, Video
aaa00Par centralizētā eksāmena latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās 9. klasei jaunās mutvārdu daļas rezultātiem 2018./2019. mācību gadā
Metodiskais materiāls.
09.klase PDF
aaa00Par centralizētā eksāmena latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās 9.klasei mutvārdu daļu 2018./2019.mācību gadā
Metodiskais materiāls
09.klase PDF
Tekstveides rezultāti un ieteikumi 9.klases mācību valodas eksāmenā
Metodiskais līdzeklis
09.klase PDF
EKP B1 līmenis svešvalodās pamatskolā. Rakstu darbu paraugi
9.klases svešvalodu eksāmena rakstīšanas daļas vērtēšanas rokasgrāmata
09.klase PDF
Kā gatavoties diagnosticējošajam darbam ar kombinētu mācību saturu 3.klasei
Metodiskie ieteikumi skolotājiem, kā arī skolēnu vecākiem un citiem interesentiem. Izstrādāja Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas profesore Dr.paed. Zenta Anspoka un Daugavpils universitātes profesore Dr.paed. Elfrīda Krastiņa.
03.klase PDF
Metodiski ieteikumi skolotājiem par gatavošanos valsts diagnosticējošajam darbam matemātikā 6.klasē
Pielikumi:
 • 1.darba diagnosticējošā karte un rezultātu analīze [XLS], [XLS]
 • 2.darba diagnosticējošā karte un rezultātu analīze [XLS]
 • 3.darba diagnosticējošā karte un rezultātu analīze [XLS]
 • 4.darba "Ģeometrijas elementi" diagnosticējošā karte un rezultātu analīze [XLS]
06.klase PDF, XLS
Pirms eksāmeniem 9.klasē
 • Ieteikumi, gatavojoties eksāmenam „Latvijas un pasaules vēsture” 9.klasei [PDF]
 • Ieteikumi, gatavojoties latviešu valodas (latviešu mācībvalodas izglītības iestādēs) eksāmenam 9.klasei [PDF]
 • Ieteikumi, gatavojoties krievu valodas (krievu mācībvalodas izglītības iestādēs) eksāmenam 9.klasei [PDF]
 • Ieteikumi par 2009./2010.mācību gada matemātikas eksāmena 9.klasei rezultātu izmantošanu mācību procesa un skolēnu darbu izvērtēšanas kvalitātes paaugstināšanai [PDF]
09.klase PDF, Video
Ieteikumi, gatavojoties valsts pārbaudes darbam Latvijas un pasaules vēsturē 12.klasei
Metodiski ieteikumi paredzēti visiem vidējās izglītības vēstures skolotājiem, skolēniem un citiem interesentiem
12.klase PDF
Skolēnu sasniegumu vērtēšana centralizētajos eksāmenos
 • Centralizētā eksāmena latviešu valodā un literatūrā 2. daļas (rakstīšanas) vērtēšana [PDF]
 • Centralizētā eksāmena latviešu valodā un literatūrā 3. daļas (teksta analīzes) vērtēšana [PDF]
 • Centralizētā eksāmena angļu valodā rakstīšanas daļas vērtēšana [PDF]
 • Centralizētā eksāmena angļu valodā mutvārdu daļas norises paraugs
 • Centralizētā eksāmena franču valodā mutvārdu daļas norises paraugs
 • Centralizētā eksāmena vācu valodā mutvārdu daļas norises paraugs
 • Centralizētā eksāmena bioloģijā, fizikā un ķīmijā 4.daļas vērtēšana [PDF]
 • Pētnieciskās darbības vērtēšana dabaszinātņu mācību priekšmetos [PDF]
 • Centralizētā eksāmena vēsturē argumentētās esejas vērtēšana [PDF]
12.klase PDF, Video
Ieteikumi eksāmena veidošanai kultūras vēsturē
Metodiski ieteikumi izglītības iestādēm.
12.klase PDF
Par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā
12.klase PDF
Centralizēto eksāmenu svešvalodās rezultātu pielīdzināmība Eiropas valodu kopīgajās pamatnostādnēs noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem
Metodiskais materiāls.
12.klase PDF
Centralizētā eksāmena svešvalodā mutvārdu daļas apraksts
Metodiskais līdzeklis
12.klase PDF
Centralizētā eksāmena svešvalodās mutvārdu daļas vērtēšana
Metodiskais līdzeklis
12.klase PDF
Centralizētā eksāmena angļu valodā un krievu valodā (svešvaloda) rakstīšanas daļas vērtēšana
Metodiskais līdzeklis
12.klase PDF
Centralizētā eksāmena angļu valodā rezultāti 2019./2020.m.g. un ieteikumi
 • Videomateriāls [MP4]
 • Prezentācija [PDF]
12.klase PDF, Video
Bioloģijas 2019./2020.mācību gada centralizētā eksāmena rezultātu analīze un metodiskie ieteikumi sagatavošanās organizēšanai 2020./2021.mācību gada centralizētajam eksāmenam bioloģijā
 • Videomateriāls [MP4]
 • Prezentācija [PDF]
12.klase PDF, Video
Fizikas 2019./2020.mācību gada centralizētā eksāmena rezultātu analīze un metodiskie ieteikumi sagatavošanās organizēšanai 2020./2021.mācību gada centralizētajam eksāmenam fizikā
 • Videomateriāls [MP4]
 • Prezentācija [PDF]
12.klase PDF, Video
Centralizētā eksāmena krievu valodā (svešvalodā) rezultāti 2019./2020.m.g. un ieteikumi
 • Videomateriāls [MP4]
 • Prezentācija [PDF]
12.klase PDF, Video
Ķīmijas 2019./2020.mācību gada centralizētā eksāmena rezultātu analīze un metodiskie ieteikumi sagatavošanās organizēšanai 2020./2021.mācību gada centralizētajam eksāmenam ķīmijā
 • Videomateriāls [MP4]
 • Prezentācija [PDF]
12.klase PDF, Video
Latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) 9.klasei 2019./2020.m.g. centralizētā eksāmena rezultātu analīze un ieteikumi
 • Videomateriāls [MP4]
 • Prezentācija [PDF]
09.klase PDF, Video
Centralizētā eksāmena latviešu valodā rezultāti 2019./2020.m.g. un ieteikumi
 • Videomateriāls [MP4]
 • Prezentācija [PDF]
12.klase PDF, Video
Zināšanu un prasmju sistematizēšana, gatavojoties centralizētajam eksāmenam matemātikā
 • Videomateriāls (1.daļa) [MP4]
 • Videomateriāls (2.daļa) [MP4]
 • Videomateriāls (3.daļa) [MP4]
 • Prezentācija [PDF]
12.klase PDF, Video
Centralizētā eksāmena Latvijas un pasaules vēsture rezultātu apskats 2019./2020.m.g.
 • Videomateriāls [MP4]
 • Prezentācija [PDF]
12.klase PDF, Video
Metodiska materiāla nosaukums, veids u.c. informācija
Klase Datne