Sākumlapa > Profesionālā izglītība. Profesiju standarti no 2001.gada līdz 2007.gadam

Profesiju standarti no 2001.gada līdz 2007.gadam

Pēdējās izmaiņas – 16.08.2020.

PKL – Profesionālās kvalifikācijas līmenis

Reģ. Nr. Izglītības tematiskās jomas Profesijas nosaukums Datne PKL
PS0206 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Lauksaimniecības enerģētikas inženieris PDF 5
PS0207 Veselības aprūpe Solārija darbinieks PDF 3
PS0208 Ražošana un pārstrāde Šūto izstrādājumu izgatavotājs PDF 3
PS0212 Ražošana un pārstrāde Pārtikas uzņēmuma ražošanas tehniķis nav 3
PS0213 Ražošana un pārstrāde Kokapstrādes iekārtu mehāniķis PDF 3
PS0214 Veselības aprūpe Fizikālās terapijas māsa PDF 3
PS0216 Komerczinības un administrēšana Finanšu speciālists PDF 4
PS0217 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Dārzkopības speciālists PDF 4
PS0219 Komerczinības un administrēšana Sabiedrisko attiecību speciālists PDF 4
PS0224 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Hipologs PDF 5
PS0225 Komerczinības un administrēšana Sabiedrisko attiecību menedžeris PDF 5
PS0226 Komerczinības un administrēšana Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs PDF 5
PS0231 Māksla Vizuālās reklāmas noformētājs PDF 3
PS0232 Komerczinības un administrēšana Agrārā sektora komercdarbinieks nav 3
PS0233 Māksla Interjera noformētājs PDF 3
PS0235 Inženierzinātne un tehnoloģijas Mehatroniķis PDF 4
PS0238 Pedagogu izglītība un izglītības zinātnes Skolotājs PDF 5
PS0239 Ražošana un pārstrāde Šuvēja palīgs PDF 1
PS0240 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Lauksaimniecības palīgstrādnieks PDF 1
PS0241 Inženierzinātne un tehnoloģijas Ritošā sastāva atslēdznieks PDF 2
PS0242 Civilā un militārā aizsardzība Ieslodzījuma vietas uzraugs 2
PS0243 Veselības aprūpe Zobārsta asistents PDF 2
PS0244 Māksla Ilustrators PDF 3
PS0245 Veselības aprūpe Zobārstniecības māsa PDF 3
PS0246 Veselības aprūpe Zobu tehniķis PDF 3
PS0249 Humanitārās zinātnes Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks PDF 3
PS0253 Inženierzinātne un tehnoloģijas Transportsistēmu inženieris PDF 5
PS0256 Ražošana un pārstrāde Grāmatu labotājs PDF 1
PS0258 Ražošana un pārstrāde Zāģmateriālu ražošanas operators PDF 2
PS0259 Sociālā labklājība Aprūpētājs PDF 2
PS0260 Transporta pakalpojumi Pasta darbinieks PDF 3
PS0261 Ražošana un pārstrāde Zāģmateriālu ražošanas tehniķis PDF 3
PS0263 Māksla Amatierteātra kolektīva vadītājs PDF 4
PS0265 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Zootehniķis PDF 4
PS0266 Vides aizsardzība Ūdens un atkritumsaimniecības speciālists PDF 5
PS0267 Vides aizsardzība Dabas aizsardzības vecākais speciālists PDF 5
PS0269 Civilā un militārā aizsardzība Vecākā komandējošā (vecāko virsnieku) sastāva policists PDF 5
PS0270 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu mehāniķis nav 3
PS0272 Komerczinības un administrēšana Komercdarbības speciālists (informātikā) PDF 4
PS0273 Humanitārās zinātnes Surdotulks PDF 4
PS0274 Humanitārās zinātnes Literārais redaktors PDF 5
PS0277 Civilā un militārā aizsardzība Valsts robežsardzes vecākais virsnieks PDF 5
PS0280 Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes Nodokļu ekonomists PDF 5
PS0281 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Mazizmēra kuģa vadītājs PDF 2
PS0284 Individuālie pakalpojumi Tūrisma informācijas konsultants PDF 3
PS0287 Komerczinības un administrēšana Nodokļu inspektors PDF 4
PS0289 Veselības aprūpe Zobu higiēnists PDF 4
PS0291 Komerczinības un administrēšana Loģistikas vecākais speciālists PDF 5
PS0292 Arhitektūra un būvniecība Telpiskās attīstības plānotājs PDF 5
PS0295 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Metālapstrādes iekārtu mehāniķis PDF 3
PS0297 Komerczinības un administrēšana Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks nav 3
PS0298 Komerczinības un administrēšana Restorāna pakalpojumu komercdarbinieks PDF 3
PS0299 Komerczinības un administrēšana Viesnīcu pakalpojumu komercdarbinieks nav 3
PS0301 Civilā un militārā aizsardzība Cietuma inspektors PDF 4
PS0302 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Kontaktmetinātājs PDF 2
PS0303 Arhitektūra un būvniecība Būvstrādnieks PDF 1
PS0304 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Kokkopis (arborists) PDF 2
PS0305 Individuālie pakalpojumi Bistro pakalpojumu darbinieks PDF 2
PS0306 Veselības aprūpe Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa PDF 4
PS0309 Informācijas un komunikāciju zinātnes Arhīvists PDF 5
PS0313 Individuālie pakalpojumi Tūristu gids PDF 5
PS0314 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG) PDF 2
PS0315 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Lāzermetinātājs PDF 2
PS0316 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Lodētājs PDF 2
PS0317 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Lokmetinātājs metināšanā ar automātiskām iekārtām PDF 2
PS0318 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Lokmetinātājs metināšanā ar mahanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) PDF 2
PS0319 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG) PDF 2
PS0321 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Plastmasas metinātājs PDF 2
PS0322 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Termogriezējs PDF 2
PS0324 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis PDF 3
PS0325 Māksla Šķiedras mākslas izstrādājumu izgatavotājs PDF 3
PS0326 Māksla Dekoratīvo tekstīltehniku izstrādātājs PDF 3
PS0327 Komerczinības un administrēšana Namu pārzinis PDF 3
PS0333 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Kuģa tehniķis PDF 3
PS0334 Komerczinības un administrēšana Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais vērtētājs PDF 3
PS0337 Komerczinības un administrēšana Namu apsaimniekošanas meistars PDF 2
PS0338 Komerczinības un administrēšana Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks nav 3
PS0340 Ražošana un pārstrāde Gaļas izstrādājumu ražošanas operators PDF 2
PS0341 Arhitektūra un būvniecība Guļbūves ēku celtnieks PDF 2
PS0342 Transporta pakalpojumi Vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists) PDF 3
PS0343 Individuālie pakalpojumi Auklis PDF 3
PS0344 Māksla Koka māksliniecisko izstrādājumu izgatavotājs PDF 3
PS0345 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Skārdnieks PDF 2
PS0347 Transporta pakalpojumi Pasta operators PDF 2
PS0348 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Sliežu ceļu montētājs PDF 2
PS0349 Komerczinības un administrēšana Nekustāmā īpašuma darījumu starpnieks PDF 3
PS0350 Komerczinības un administrēšana Rūpniecības komercdarbinieks nav 3
PS0351 Veterinārija Mākslīgās apsēklošanas tehniķis PDF 3
PS0353 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Autoelektriķis PDF 3
PS0354 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Transportlīdzekļu skārdnieks PDF 3
PS0355 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Transportlīdzekļu krāsotājs PDF 3
PS0356 Individuālie pakalpojumi Fotogrāfs PDF 2
PS0357 Komerczinības un administrēšana Transporta pārvadājumu komercdarbinieks PDF 3
PS0358 Komerczinības un administrēšana Komercpakalpojumu darbinieks PDF 3
PS0359 Ražošana un pārstrāde Produktu projektētājs PDF 4
PS0361 Humanitārās zinātnes Katoļu priesteris PDF 5
PS0362 Komerczinības un administrēšana Sabiedrības pārvaldes speciālists PDF 4
PS0363 Transporta pakalpojumi Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas inženieris PDF 5
PS0364 Transporta pakalpojumi Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas inženieris PDF 5
PS0366 Arhitektūra un būvniecība Mērnieks PDF 4
PS0368 Veselības aprūpe Mākslas terapijas speciālists PDF 5
PS0372 Transporta pakalpojumi Autotransporta inženieris PDF 5
PS0374 Transporta pakalpojumi Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas tehniķis PDF 4
PS0375 Transporta pakalpojumi Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas tehniķis PDF 4
PS0377 Informācijas un komunikāciju zinātnes Reportieris PDF 4
PS0378 Individuālie pakalpojumi Kuģa pavārs PDF 2
PS0380 Veselības aprūpe Tehniskais ortopēds PDF 5
PS0382 Veselības aprūpe Ārsts PDF 5
PS0383 Individuālie pakalpojumi Mājkalpotājs PDF 1
PS0384 Arhitektūra un būvniecība Koka ēku celtnieks PDF 2
PS0385 Individuālie pakalpojumi Skursteņslauķis PDF 2
PS0386 Komerczinības un administrēšana Finanšu darbinieks PDF 3
PS0387 Māksla Restauratora asistents PDF 3
PS0388 Individuālie pakalpojumi Ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz kuģiem PDF 3
PS0390 Individuālie pakalpojumi Ekotūrisma speciālists PDF 3
PS0391 Arhitektūra un būvniecība Jumiķis PDF 3
PS0392 Komerczinības un administrēšana Mākslas komercdarbinieks PDF 3
PS0393 Individuālie pakalpojumi Tūristu grupas pavadonis PDF 3
PS0395 Individuālie pakalpojumi Apavu labotāja palīgs PDF 1
PS0396 Individuālie pakalpojumi Apavu labotājs PDF 2
PS0399 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Signāliekārtu montētājs PDF 2
PS0401 Komerczinības un administrēšana Noliktavas pārzinis PDF 3
PS0402 Individuālie pakalpojumi Klientu apkalpošanas operators PDF 2
Reģ. Nr. Izglītības tematiskās jomas Profesijas nosaukums Datne PKL