Sākumlapa > Profesionālā izglītība. Nozares kvalifikāciju struktūru saraksts

Nozaru kvalifikāciju struktūru saraksts

Pēdējās izmaiņas – 15.08.2020.

Nr. Nozarukvalifikāciju struktūra Kartes Strukt.
datne
Iepriekšējās versijas
1 Būvniecības nozare* PDF PDF 10.04.2019.
2 Drukas un mediju tehnoloģiju nozare* PDF PDF 21.03.2018.
3 Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozare* PDF PDF nav
4 Enerģētikas nozare* PDF PDF nav
5 Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozare* PDF PDF nav
6 KzĶīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares - ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide* PDF PDF nav
7 Lauksaimniecības nozare* PDF PDF 11.04.2018.
8 Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektors* PDF PDF 11.04.2018.
9 Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare (tai skaitā mehānika)* PDF PDF nav
10 Pārtikas rūpniecības nozare* PDF PDF nav
11 Skaistumkopšanasnozare* PDF PDF 11.04.2018.
12 Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare* PDF PDF 21.03.2018.
13 Transporta un loģistikas nozare* PDF PDF nav
14 Tūrisma nozare* PDF PDF nav
15 Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozare* PDF PDF 10.04.2019.
Nr. Nozaru kvalifikāciju struktūra   Datne Iepriekšējās versijas

Piezīme:

* Izstrādāts Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai ” – Projektā “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (Vienošanās Nr. 8.5.2.0./16/I/001)