Sākumlapa > Profesionālā izglītība. PKE un alternatīvo pārbaudījumu saturs

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un alternatīvo pārbaudījumu saturs

Pēdējās izmaiņas – [an error occurred while processing this directive].

Valsts izglītības attīstības aģentūra kopā ar sadarbības partneriem – Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu – īstenojusi Eiropas Sociālā fonda projektu "Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana" (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001). Tā ietvaros ir izstrādāti profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un alternatīvas mācību rezultātu novērtēšanas formas saturi 32 profesionālajām kvalifikācijām.

Nozare Profesionālās kvalifikācijas eksāmens Alternatīvais pārbaudījums
Būvniecības nozare Inženierkomunikāciju tehniķis Inženierkomunikāciju tehniķis
Būvniecības nozare Inženierkomunikāciju montētāj Inženierkomunikāciju montētājs
Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozare Programmēšanas tehniķis Programmēšanas tehniķis
Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozare Datorsistēmu tehniķis Datorsistēmu tehniķis
Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozare Telekomunikāciju tehniķis Telekomunikāciju tehniķis
Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozare Elektronikas tehniķis Elektronikas tehniķis
Enerģētikas nozare Elektrotehniķis Elektrotehniķis
Enerģētikas nozare Elektromontieris Elektromontieris
Kokrūpniecības nozare Motorzāģa operators Motorzāģa operators
Kokrūpniecības nozare Mežstrādnieks Mežstrādnieks
KzĶīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares Biotehnologa palīgs Biotehnologa palīgs
KzĶīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares Ķīmijas tehniķis Ķīmijas tehniķis
Lauksaimniecības nozare Dārzkopības tehniķis Dārzkopības tehniķis
Lauksaimniecības nozare Dārzkopis Dārzkopis
Metālapstrāde, mašīnbūve, mašīnzinību nozare Atslēdznieks Atslēdznieks
Metālapstrāde, mašīnbūve, mašīnzinību nozare Virpotājs Virpotājs
Metālapstrāde, mašīnbūve, mašīnzinību nozare Automehāniķis Automehāniķis
Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas, datordizaina nozare Ofseta iespiedējs Ofseta iespiedējs
Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas, datordizaina nozare Poligrāfijas ražošanas tehniķis Poligrāfijas ražošanas tehniķis
Skaistumkopšanas nozare Frizieris stilists Frizieris stilists
Skaistumkopšanas nozare Vizuālā tēla stilists Vizuālā tēla stilists
Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare Tērpu stila speciālists Tērpu stila speciālists
Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare Drēbnieks Drēbnieks
Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare Šuvējs Šuvējs
Transporta un loģistikas nozare Noliktavas darbinieks Noliktavas darbinieks
Transporta un loģistikas nozare Loģistikas darbinieks Loģistikas darbinieks
Tūrisma nozare Viesmīlis Viesmīlis
Tūrisma nozare Viesmīlības pakalpojumu speciālists Viesmīlības pakalpojumu speciālists
Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas nozare Komercdarbinieks Komercdarbinieks
Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas nozare Mazumtirdzniecības komercdarbinieks Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas nozare Rūpniecības komercdarbinieks Rūpniecības komercdarbinieks
Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas nozare Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks
Nozare Profesionālās kvalifikācijas eksāmens Alternatīvais pārbaudījums