Sākumlapa > Profesionālā izglītība. Profesionālas kvalifikācijas prasības līdz 2016.gadam

Profesionālas kvalifikācijas prasības līdz 2016.gadam

Pēdējās izmaiņas – 16.08.2020.

PKL – Profesionālās kvalifikācijas līmenis

Reģ. Nr. Izglītības tematiskās jomas Profesijas nosaukums Datne PKL
PKP 0001 Ražošana un pārstrāde Piegriezējs* PDF 2
PKP 0002 Ražošana un pārstrāde Šūšanas iekārtu operators* PDF 2
PKP 0003 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Elektromontāžas tehniķis* PDF 3
PKP 0004 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Elektroatslēdznieks* PDF 2
PKP 0005 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Rūpnīcu elektroiekārtu tehniķis* PDF 3
PKP 0006 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Lauksaimniecības enerģētikas tehniķis* PDF 3
PKP 0007 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Gaisvadu un kabeļlīniju elektromontieris* PDF 2
PKP 0008 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Elektrisko tīklu tehniķis* PDF 3
PKP 0009 Individuālie pakalpojumi Grimētājs* PDF 2
PKP 0010 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Parfimērijas un kosmētikas procesu tehniķis* PDF 3
PKP 0011 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Parfimērijas un kosmētikas ražošanas operators* PDF 2
PKP 0012 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Mežstrādnieks* PDF 1
PKP 0013 Individuālie pakalpojumi Restorānu pakalpojumu speciālists* PDF 3
PKP 0014 Individuālie pakalpojumi Viesnīcu pakalpojumu speciālists* PDF 3
PKP 0015 Komerczinības un administrēšana Reklāmas pakalpojumu komercdarbninieks* PDF 3
PKP 0016 Komerczinības un administrēšana Rūpniecības komercdarbninieks* PDF 3
PKP 0017 Komerczinības un administrēšana Agrārā sektora komercdarbninieks* PDF 3
PKP 0018 Komerczinības un administrēšana Mazumtirdzniecības komercdarbninieks* PDF 3
PKP 0019 Komerczinības un administrēšana Tūrisma pakalpjumu komercdarbninieks* PDF 3
PKP 0020 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Materiālu ķīmijas tehniķis* PDF 3
Reģ. Nr. Izglītības tematiskās jomas Profesijas nosaukums Datne PKL

Piezīme:

* – Izstrādāts Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.1. apakšaktivitātes projektā "Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana" (Vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1./10/IPIA/VIAA/001)