Sākumlapa > Interešu izglītība. Metodiskie materiāli

Metodiskie materiāli

Pēdējās izmaiņas – 09.12.2020.

Ikvienu šajā mājas lapas sadaļā ievietoto metodisko materiālu iespējams atrast, izvēloties interešu izglītības jomu un/vai datni (formātu), kā arī lodziņā “Meklēt” ierakstot jebkuru vārdu vai frāzi, kura ietverta metodiskā materiāla nosaukumā vai anotācijā.

Materiāla nosaukums, anotācija u.c. informācija Interešu izglītības joma Datne
Metodiskie ieteikumi bērnu un jauniešu folkloras kopu interešu izglītības programmas veidošanai un īstenošanai. Folklora PDF
Metodiskie ieteikumi mūsdienu dejas interešu izglītības programmas veidošanai un īstenošanai Dejas PDF
Latviešu tautas deja vēstures ceļos
Metodiskais materiāls par latviešu tautas dejas vēsturi
Dejas PDF
Metodiskais materiāls mūsdienu deju horeogrāfiem un pedagogiem Dejas PDF
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” metodiskie materiāli Dejas Video
Par 2019.gada jaunrades deju konkursa “Mēs un deja” krājumu Dejas PDF
Metodiskie ieteikumi latviešu skatuviskās tautas dejas interešu izglītības programmas veidošanai un īstenošanai Dejas PDF
Tautas deju kolektīvu (pirmsskolas, 1.-12.klase) repertuāra saraksts alfabētiskā secībā
Sarakstā iekļautas X–XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koprepertuāra dejas un VISC organizētā jaunrades deju konkursa “Mēs un deja” (2001.-2019.gads) godalgotās un publicētās dejas, kuras var izmantot tautas deju kolektīvu repertuāra papildināšanai. Sarakstā minēto deju apraksti, grafiskie zīmējumi un nošu materiāls pieejams VISC, Strūgu ielā 4, 9.kabinetā, iepriekš sazinoties ar vecāko referenti Zandu Mūrnieci (zanda.murniece@visc.gov.lv, tālr. 60001628).
Dejas PDF
Metodiskie ieteikumi interešu izglītības prograhttps://www.visc.gov.lv/lv/vides-izglitibammas "Pūtēju orķestris" veidošanai un īstenošanai Mūzika PDF
Metodiskie ieteikumi kora interešu izglītības programmas veidošanai un īstenošanai Mūzika PDF
Metodiskie ieteikumi mazo vokālās mūzikas kolektīvu interešu izglītības programmas veidošanai un īstenošanai Mūzika PDF
Metodiski ieteikumi skolēnu instrumentālo, vokāli instrumentālo ansambļu un popgrupu vadītājiem Mūzika PDF
Metodiskie ieteikumi interešu izglītības programmas veidošanai un īstenošanai teātra mākslā Teātra māksla PDF
Improvizācijas teātra, spēles nozīme radošas personības attīstībā Teātra māksla PDF
Metodiskie ieteikumi interešu izglītības programmas veidošanai un īstenošanai tehniskajā jaunradē Tehniskā jaunrade PDF
Latvijas skolēnu trases automodeļu sacensības iesācējiem "Rīgas Motormuzeja kauss". Nolikums Tehniskā jaunrade PDF
Atbalsta materiāls āra nodarbību organizēšanā
Aktualizēts 14.01.2019.
Vides izglītība PDF
Atbalsta materiāls vides izziņas spēļu veidošanā Vides izglītība PDF
Metodiskie ieteikumi interešu izglītības programmas veidošanai un īstenošanai vides izglītībā Vides izglītība PDF
Metodiskie ieteikumi vides interešu izglītības projekta "Ieraugi, atklāj, saglabā!" dalībniekiem Vides izglītība PDF
Vides interešu izglītības projekts "Ieraugi, atklāj, saglabā!". Nolikums Vides izglītība PDF
Vides interešu izglītības projekts "Ieraugi, atklāj, saglabā!" Latvijas valsts simtgade. Informācija par projektu Vides izglītība PDF
Ieteikumi interešu izglītības programmas izveidei Visas jomas PDF
Metodiskie ieteikumi interešu izglītības programmu pilnveidei Visas jomas PDF
Metodiski ieteikumi interešu izglītības programmas "Edinburgas hercoga starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma Award" veidošanai un īstenošanai Visas jomas PDF
Metodiskie ieteikumi interešu izglītības programmas veidošanai un īstenošanai vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā Vizuālā māksla PDF
Materiāla nosaukums, anotācija u.c. informācija
Interešu izglītības joma Datne