Loading...

Ievads

Metodiskais materiāls "Latvijas vēsture 6.–9. klasei: attēli, kartes, ieteikumi" paredzēts pamatskolas skolotājiem, skolēniem un citiem interesentiem. Tas sastāv no attēliem, kartogrāfiskā materiāla un ieteikumiem darbam ar attēliem. Materiāla mērķis ir, izmantojot informāciju un komunikāciju tehnoloģijas, veidot vēstures mācīšanās procesu saistošāku un attīstīt mācību priekšmeta standartā noteiktās prasmes.

Attēlu daļā "Hronoloģija/periodizācija" ir 400 attēlu. Lai šos attēlus būtu vieglāk izmantot, tie sakārtoti vairākās grupās: "Kultūra, izglītība, reliģija, sadzīve", "Dzīve laukos", "Transports", "Pilsēta", "Tirdzniecība", "Ražošana", "Numismātika". Kartogrāfiskajā materiālā iekļautas kartes un kontūrkartes, kas sakārtotas hronoloģiski atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām. Ieteikumos darbam ar attēliem ir piemēri, kā attēlus var izmantot mācību procesā (mācību stundas plānošanā, pārbaudes darbu veidošanā, skolēnu patstāvīgās, pētnieciskās darbības organizēšanā).

Attēli un kartogrāfiskais materiāls ir Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM), Turaidas muzejrezervāta (TMR), Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja (LEBM), Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un karšu izdevniecības "Jāņa sēta" autortiesību objekts, tāpēc to nedrīkst izmantot publicēšanai un komerciāliem nolūkiem bez saskaņošanas ar īpašniekiem.

Satura rādītājs