Jūsu pārlūkprogrammai izslēgts JavaScript! Lai būtu vieglāk lietot šo metodisko materiālu, ieslēdziet JavaScript funkciju savai pārlūkprogrammai.
Loading...

Uzskates materiāls "Latviešu mākslas darbu reprodukciju komplekts pirmsskolai un sākumskolai" ir paredzēts skolotājiem, skolēniem un citiem interesentiem. Mērķis ir dažādot vizuālās mākslas mācīšanas procesu, izmantojot informāciju un komunikāciju tehnoloģijas.

Mākslas darbu reprodukcijas sakārtotas trīs lielās grupās: "Grafika", "Glezniecība" un "Tēlniecība", kas sīkāk sadalītas pa tēlotājmākslas žanriem, mākslas izteiksmes līdzekļiem un izmantotajām tehnikām. Mākslas darbu tapšanas laiks ir no 19.gadsimta beigām līdz 21.gadsimta sākumam, to autori ir latviešu grafikas, glezniecības un tēlniecības vecmeistari, kā arī mūsdienu vidējās un jaunākās paaudzes mākslinieki. Materiālā ir iekļautas 186 mākslas darbu reprodukcijas – attēli un to etiķetes.

Mākslas darbi ir Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (180), Latgales Kultūrvēstures muzeja (4), Tukuma Mākslas muzeja (1) un J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja (1) īpašums, tāpēc jebkāda to izmantošana komerciāliem nolūkiem, kopēšana, publicēšana vai līdzīgu darbību veikšana ir aizliegta.

Metodiskie ieteikumi skolotājiem, kā veiksmīgāk izmantot uzskatāmo materiālu pedagoģiskajā procesā, ir atrodami Valsts izglītības satura centra mājas lapā: http://visc.gov.lv/...

Satura rādītājs