Sākumlapa > Speciālā izglītība. Metodiskie materiāli. Starptautiskā pieredze

Metodiskie materiāli. Starptautiskā pieredze

Pēdējās izmaiņas – 11.01.2021.

Ikvienu sadaļā ievietoto metodisko materiālu iespējams atrast, izvēloties tā gadu un/vai datni (formātu), kā arī lodziņā “Meklēt” ierakstot jebkuru vārdu vai frāzi, kura ietverta metodiskā materiāla nosaukumā vai anotācijā.

Materiāla nosaukums, anotācija u.c. informācija Gads Datne
01Iekļaujoša pirmsskolas izglītība: jaunas atziņas un instrumenti — galīgais kopsavilkuma ziņojums.
Materiāls pieejams Eiropas speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūras vietnē.
2017.gads PDF
02Priekšlaicīga izglītības pamešana un izglītojamie ar funkcionāliem traucējumiem un/vai speciālām izglītības vajadzībām: galīgais kopsavilkuma ziņojums.
Materiāls pieejams Eiropas speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūras vietnē.
2017.gads PDF
03Eiropas aģentūras statistika par iekļaujošo izglītību. Galvenās atziņas un konstatējumi.
Materiāls pieejams Eiropas speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūras vietnē.
2016.gads PDF
04Piecas svarīgas atziņas par iekļaujošu izglītību.
Materiāls pieejams Eiropas speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūras vietnē.
2014.gads PDF
05Iekļaujošu skolotāju profils.
Materiāls pieejams Eiropas speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūras vietnē.
2006.gads PDF
Materiāla nosaukums u.c. informācija
Gads Datne