Sākumlapa > ESF projekta sagatavotie metodiskie materiāli

esf_es_teik.gif

ESF projekta "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" sagatavotie metodiskie materiāli

Pēdējās izmaiņas – 11.01.2021.

Lūdzam ņemt vērā, ka šie materiāli izveidoti 2011.- 2013.gadā, līdz ar to tajos minētā informācija par normatīvo regulējumu, kā arī atsevišķi citi jautājumi neatbilst šobrīd spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Ikvienu sadaļā ievietoto metodisko materiālu iespējams atrast, izvēloties tā veidu un/vai datni (formātu), kā arī lodziņā “Meklēt” ierakstot jebkuru vārdu vai frāzi, kura ietverta metodiskā materiāla nosaukumā vai anotācijā.

Materiāla nosaukums, anotācija u.c. informācija Materiāla veids Datne

01Metodiskais materiāls pedagogiem darbam ar izglītojamiem, kuriem ir autisms

 • Darba lapas [PDF]
Materiāls pedagogiem PDF

02Metodiskais materiāls pedagogiem darbam ar izglītojamiem, kuriem ir uzvedības traucējumi

 • Darba lapas pirmskolai un sākumskolai [PDF]
 • Darba lapas pusaudžiem [PDF]
 • Darba lapas - emociju atpazīšana [PDF]
 • Darba lapas - turpmākās uzvedības stratēģijas izstrādāšana [PDF]
Materiāls pedagogiem PDF

03Metodiskais materiāls pedagogiem darbam ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un redzes traucējumi

 • Darba lapas [PDF]
Materiāls pedagogiem PDF

04Metodiskais materiāls pedagogiem darbam ar izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem

 • Uzdevumi [PDF]
 • Darba lapas [PDF]
 • Griežamkartītes [PDF]
 • Materiāls "Ģirta burtu grāmata" [PDF]
 • Materiāls "Ģirta burtu grāmata" - pielikums [PDF]
 • "Ģirta burtu grāmata" - metodiskais materiāls pedagogiem [PDF]
Materiāls pedagogiem PDF

05Metodiskais materiāls pedagogiem izglītojamo ar garīgās attīstības traucējumiem sociālo prasmju, uzvedības un mācību sasniegumu izvērtēšanai

 • Pielikumi [PDF]
Materiāls pedagogiem PDF

06Metodiskais materiāls pedagogiem darbam ar bērniem, kuriem ir kohleārais implants

 • 1. pielikums - Dzirdes uztveres attīstīšanas nodarbību tematiskās izstrādnes bērniem pēc kohleārās implantācijas [PDF]
 • 2. pielikums - Ilustrētās pasakas analītiskās lasīšanas iemaņu apguvei [PDF]
 • 2. pielikums - Pasaku ilustrācijas [PDF]
 • 3. pielikums - Vingrinājumi un uzdevumi dzirdes uztveres attīstīšanas nodarbībām skolas vecuma bērniem pēc kohleārās implantācijas [PDF]
 • 4. pielikums - Darbs ar aizklātu attēlu [PDF]
 • 4. pielikums - Darbs ar attēlu - valodas un domas [PDF]
 • 4. pielikums - Darbs ar attēlu sērijām [PDF]
 • 4. pielikums - Darbs ar sižeta attēlu A3 [PDF]
 • 4. pielikums - Darbs ar sižeta attēlu A3 (figūras) [PDF]
 • 4. pielikums - Darbs ar sižeta attēlu A4 [PDF]
 • 5. pielikums - Lietvārds [PDF]
 • 6. pielikums - Darbības vārds [PDF]
Materiāls pedagogiem PDF

07Interaktīvais mācību materiāls izglītojamo aktīvās runas un lasīšanas spēju attīstīšanai izglītojamiem ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem

 • Rokasgrāmata skolotājiem [PDF]
 • Materiāls lejupielādei lietošanai datorā [ZIP]
 • Administratora instrukcija darbam ar materiālu [PDF]
 • Lietotāja instrukcija darbam ar materiālu [PDF]
Interaktīvais materiāls HTML

08Interaktīvais mācību materiāls valodas un matemātikas prasmju veidošanai un attīstīšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām

 • Rokasgrāmata skolotājiem [PDF]
 • Darba lapas [PDF]
 • Materiāls lejupielādei lietošanai datorā [ZIP]
 • Administratora instrukcija darbam ar materiālu [PDF]
 • Lietotāja instrukcija darbam ar materiālu [PDF]
Interaktīvais materiāls HTML

09Interaktīvi mācību materiāli matemātikas prasmju veidošanai un attīstīšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām

 • Metodiskais materiāls [PDF]
 • 1. Skaitļi un darbības ar tiem
  • Aktivitāšu apraksts [PDF]
  • Didaktiskie materiāli [ZIP]
 • 2. Daļas
  • Aktivitāšu apraksts [PDF]
  • Didaktiskie materiāli [ZIP]
 • 3. Ģeometrija
  • Aktivitāšu apraksts [PDF]
  • Didaktiskie materiāli [ZIP]
 • 4. Mērvienības un nosaukti skaitļi
  • Aktivitāšu apraksts [PDF]
  • Didaktiskie materiāli [ZIP]
 • 5. Matemātisko prasmju vērtēšana speciālās izglītības programmas īstenošanā [PDF]
Interaktīvais materiāls HTML

10Informatīvais materiāls ģimenēm par jauktiem attīstības traucējumiem un mācīšanās traucējumiem

 • Darba lapas (situācijas) [PDF]
 • Darba lapas (padomi) [PDF]
Materiāls vecākiem PDF

11Bērns ar garīgās attīstības traucējumiem ģimenē
Metodiskais materiāls vecākiem

 • Kartes vecākiem [PDF]
Materiāls vecākiem PDF

12Bērns ar kohleāro implantu ģimenē
Metodiskais materiāls vecākiem

 • Kartes vecākiem [PDF]
Materiāls vecākiem PDF
13Informatīvais materiāls vecākiem, kas audzina bērnus ar autisma spektru Materiāls vecākiem PDF
14Informatīvs materiāls vecākiem, kas audzina bērnus ar uzvedības traucējumiem Materiāls vecākiem PDF
Metodiska materiāla nosaukums, veids u.c. informācija
Materiāla veids Datne