Sākumlapa > Audzināšana. Metodiskie materiāli

Metodiskie materiāli

Pēdējās izmaiņas – 02.10.2020.

Ikvienu šajā mājas lapas sadaļā ievietoto metodisko materiālu iespējams atrast, izvēloties tā veidu un/vai datni (formātu), kā arī lodziņā “Meklēt” ierakstot jebkuru vārdu vai frāzi, kura ietverta metodiskā materiāla nosaukumā vai anotācijā.

Materiāla nosaukums, anotācija u.c. informācija Materiāla veids Datne
Darbs ar sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem atkarību profilaksē
Metodiskais līdzeklis pedagogiem un vecākiem par personīgo un profesionālo gatavību un motivāciju iesaistīties krīžu un nestandarta situāciju risināšanā, par darbā izmantojamiem resursiem un metodēm.
Metodiskais līdzeklis PDF
Atbalsta materiāli pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai
Krājums pedagogiem, kurš ieskicē un no jauna aktualizē virkni aspektu un ideju pilsoniskās izglītības īstenošanai un iedzīvināšanai izglītības iestādēs. Krājums tapis Latvijas valsts simtgades programmas un Valsts izglītības satura centra organizētā pasākumu cikla "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons" ietvaros.
Metodiskie ieteikumi PDF
Ieteikumi Klases stundu programmas īstenošanai
Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Audzināšanas darba konsultatīvo padomi ir izveidojis palīgmateriālu 2016.gadā aktualizētajam un pilnveidotajam metodiskajam līdzeklim "Klases stundu programmas paraugs", piedāvājot idejas un tēmas klases stundu saturam.
Metodiskie ieteikumi PDF
Izglītības iestādes audzēkņu pašpārvaldes darbība
Metodiskie ieteikumi ir sagatavoti sadarbībā ar skolēnu pašpārvalžu konsultantu un ekspertu radošo grupu. Metodiskajiem ieteikumiem ir rekomendējošs raksturs — tie jāpielāgo, ņemot vērā katras skolēnu/audzēkņu pašpārvaldes un izglītības iestādes vajadzības un iespējas.
Metodiskie ieteikumi PDF
Latvijas valsts simbolu lietošana izglītības iestāžu rīkotajos pasākumos
Latvijas valsts karoga likuma autores, Ārlietu ministrijas Valsts protokola otrās sekretāres Sintijas Stipres sagatavotais metodiskais materiāls par Valsts karoga lietošanas un Valsts himnas atskaņošanas kārtību.
Metodiskie ieteikumi PDF
Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākumu cikls "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons" izglītības iestādēs Metodiskais līdzeklis PDF
Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākumu cikls "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons". Radošās darbnīcas 2017. Metodiskais līdzeklis PDF
Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākumu cikls "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons". Pirmā gada veikums Metodiskais līdzeklis PDF
Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākumu cikls "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons". Latvijas skolēnu labie darbi Latvijai dzimšanas dienā Metodiskais līdzeklis PDF
Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākumu cikls "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons". Labo darbu festivālu noslēgums "Ceļā uz nākamo simtgadi" Metodiskais līdzeklis PDF
Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākumu cikls "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons". Pilsonisko un radošo norišu cikls "Pašiem sava brīvība" Metodiskais līdzeklis PDF
Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākumu cikls "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons". Notika profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu salidojums "Ceļā uz nākamo simtgadi" Metodiskais līdzeklis PDF
Materiāla nosaukums, anotācija u.c. informācija
Materiāla veids Datne
Prakses piemērs